سریال دونگ یی را به بحث و نظر خواهیم نشست


Medium Quality download links, re-encoded from high quality

dimensions: 800 x 450

version: 720p-HAN

file size: ~350 MB

English Subtitles: WithS2

credit: Thanyawzin

Join MediaFire parts (the .001, .002 extensions) with HJSplit


Episode 01: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 02: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 03: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 04: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 05: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 06: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 07: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 08: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 09: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 10: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 11: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 12: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 13: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 14: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 15: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 16: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 17: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 18: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 19: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 20: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 21: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 22: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 23: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 24: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 25: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 26: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 27: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 28: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 29: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 30: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 31: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 32: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 33: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 34: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 35: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 36: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 37: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 38: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 39: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 40: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 41: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 42: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 43: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 44: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 45: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 46: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 47: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 48: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 49: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 50: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 51: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2
Episode 52: MediaFire 1/2, MediaFire 2/2

Pass : Koreandream.in

Episode ۵۳.001 http://www.mediafire.com/file/ffpayf8uq5kt0aj
Episode ۵۳.002 http://www.mediafire.com/file/kd1mn5gemvk1nbq
Episode ۵۴.001 http://www.mediafire.com/file/pjbej2l8p69g9nu
Episode ۵۴.002 http://www.mediafire.com/file/d31jylzw1xb6r61
Episode 55.001 http://www.mediafire.com/file/xb5pmf9n2e6f75y
Episode 55.002 http://www.mediafire.com/file/1ddbb9ererv4vy6
Episode 56.mkv http://www.mediafire.com/file/1tfs91yj5toboa1
Episode 57.mkv http://www.mediafire.com/file/eqect8rg8hc9s0a
Episode 58.001 http://www.mediafire.com/file/7jo78bdl55ms7d0
Episode 59.001 http://www.mediafire.com/file/240vfh1q2on95zh
Episode 59.002 http://www.mediafire.com/file/l9whtb6v6iqipxg
Episode 60.001 http://www.mediafire.com/file/8bqjpb11fpwfhlp
Episode 60.002 http://www.mediafire.com/file/al8jt1tysuafsve

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 21:25  توسط دونگ یی  |